eTale - e-marketing coaching and consultancy

 
 
Het email marketing landschap blijft steeds in beweging.  Hoewel email al meerdere malen dood werd verklaard is het nog steeds een vaste waarde in het interactieve landschap. Beter nog, recentelijke studies van ondermeer het IAB hebben duidelijk aangetoond dat het einde nog zeker niet in zicht is. Maar wat brengt het email marketing landschap anno 2012.
Email wordt steeds meer mobiel
Jaren zijn email marketeers bezig geweest met het optimaliseren van hun email templates voor de verschillende email clients en nu komt er alweer een nieuwe uitdaging aan. De consument wordt steeds meer mobiel en overal bereikbaar. Smartphones maken deel uit van het dagelijkse leven en ook email moet zich hier op gaan afstellen.

Mobile email clients zijn alweer een nieuwe uitdaging. Niet alleen bestaan er meerdere technologieën om rekening mee te houden, ook de lees ervaring is totaal verschillend. Emails worden korter, lichter, we maken steeds minder gebruik van beeldmateriaal en landingspagina’s zullen moeten worden aangepast aan mobiele devices.

HTML 5 brengt een drastische verandering met zich mee
Scripting, flash, video, allemaal technieken die vrijwel onmogelijk waren in een goed functionerende email. Maar het email landschap is drastisch aan het veranderen. Reeds midden 2011 besliste Hotmail om HTML te ondersteunen in hun email client. De eerste testen waren dan ook veelbelovend. Video boodschappen in HTML 5 codering worden perfect leesbaar in een email client. 

Deze nieuwe wending opent een zee van mogelijkheden voor de doorwinterde email markerteer. Denk aan in-mail video, maar ook directe formulier integratie en interactieve gaming rechtstreeks in je inbox. De voornaamste uitdaging is hoe we met deze nieuwe mogelijkheden zullen omgaan. Landingspagina’s worden niet langer meer een must. Een goed opgestelde HTML 5 ondersteunende email brengt de hele belevenis recht in je mailbox.

Deliverability is niet langer meer een exacte wetenschap, maar wordt sociaal beïnvloed
Reeds jaren zijn we ons aan het wapenen tegen de massa spam in de mailbox. We hebben white- en blacklists gekend, semantische spamfilters, sender scores en authentificatie technieken. Telkens werd het nut bewezen, maar er weinig of geen kennis van het menselijk gedrag. Hier komt al vlug verandering in. 

De afleverbaarheid van de email boodschappen alsook de prioriteit in onze mailboxen zal worden bepaald door ons eigen mailbox gedrag. Indien we systematisch emails van eenzelfde afzender gaan openen worden die als prioritair beschouwd en zullen dus helemaal bovenaan in de mailbox belanden. Andere emails zullen in de massa opgaan of erger nog, geheel niet meer toekomen.

De relatie tussen bedrijven en consumenten in hun email verkeer wordt dus cruciaal voor het verder welslagen van onze email marketing campagnes. Email marketeer zullen zich verder moeten focussen om relevantie, maar ook frequentie, timing en het targetten van de juiste device in het juiste email formaat.
 
Het afleveren van emails wordt meer en meer bepaald door onze leefgewoontes
Een ieder van ons heeft een eigen leefpatroon dat zich dan ook vertaald in zijn email gedrag. Waar de ene persoon zeer actief is in zijn mailbox in de ochtend, is een andere dat eerder op de middag of de avond. Het afleveren van de email op het juiste moment is al lang een bekende factor in het welslagen van de email communicatie.

Moderne email platformen zijn dan ook in staat om een gemiddeld gedrag van een persoon te detecteren en de email verzending asynchroon aan te passen aan de leefgewoontes van eenieder. Het tijdperk van de beste moment te gissen is voorbij. Laten we er eerlijk in zijn, we zijn nooit in staat geweest deze op een realistische en relevante manier te bepalen. Met consumer based email behaviour targetting zijn we vanaf nu instaat om dit op zeer individuele en efficiënte wijze aan te pakken.


Meer online trends voor 2012 vindt u in het Netlash-bSeen online trendrapport
 


Comments

05/01/2012 09:18

Best wel boeiend overzicht van de uitdagingen waar emailmarketeers voor staan de komende jaren, ben vooral benieuwd naar de evolutie van emailmarketing en mobiel internet. Zelf gebruik ik ook meer en meer mobiel internet onderweg en merk dat heel wat mailing nog totaal niet op punt staan op dat vlak.

Ga deze tips met plezier promoten op mijn internetmarketingblog voor ondernemers.

Reply
22/05/2013 06:36

Besides, laptops are fast becoming necessities of individuals of different classes and status; students, businessmen, workers, teachers and even kids.

Reply
22/05/2013 06:38

If you and your partner live in any of the states that recognize common law marriages and do not want the state to consider you as married.

03/06/2013 08:24

Most music teachers consider teaching music to their dear students both their profession and passion. Most of them have the heart for arts and music – making each student love learning music and music as a whole

25/10/2013 09:01

Great post, I think website owners should acquire a lot from this Pharmacy Technician web site its very user pleasant.

22/05/2013 06:36

Career change success is about finding what feels right for you.Changing career is a big step, so allow yourself the time and space to really think it through.

Reply
09/07/2013 09:54

Telkens werd het nut bewezen, maar er weinig of geen kennis van het menselijk gedrag.

02/10/2013 14:21

Article could be a most well-liked within the world. i'm operating in article and luxuriate in it pretty much

Real Shoppee is truly one of a kind, distinctive virtual sales business. Realshoppee is a customer focused, leading Virtual Shop with product range covering Pearl Jewellery, Other Fashion Goods & Services.

Reply

Satisfied Shopping After Reading Baume & Mercier Products Review.

Reply
11/06/2013 08:12

I am really not too familiar with this subject but I do like to visit blogs for layout ideas. You really expanded upon a subject that I usually don’t care much about and made it very exciting. thanks for sharing.

Reply

Excellent stuff from you, man. I’ve read your things before and you are just too awesome.

11/10/2013 09:03

I like to read material that makes me think. Thank you for writing this great content on Samsung refrigerator review.Getting more information please visit my site.

Reply
05/01/2012 09:50

Goed overzicht Kenny. Vooral het ontwikkelingen van nieuwe templates met html5 / mobiele ondersteuning is nu al een uitdaging. De toekomst voor e-commerce e-mails is sowieso de mogelijkheid om een transactie te starten en af te ronden in de e-mail zelf.
Gelinkt aan relevante content/database: het uitsterven van de unsubscribe knop, of beter gezegd: het uitsterven van het gebruik van de unsubscribe knop.

Reply
15/07/2013 07:00

De afleverbaarheid van de email boodschappen alsook de prioriteit in onze mailboxen zal worden bepaald door ons eigen mailbox gedrag

Reply

This is a nice post in an interesting line of content.Thanks for sharing this article, great way of bring this topic to discussion.

Reply
05/01/2012 10:01

Interessant artikel!

Reply
22/08/2012 16:04

You made a great point in this post. I just spent some time reading all your posts and I must say you are a genius who always throws out smart opinions. Now you have me as your loyal reader. Keep writing great posts. I am looking forward to them.thank you.

Reply
21/09/2012 11:53

I am going to bookmark your site and have absolutely my children visit here often.

Reply

It usually involves using email to send ads, request business, or solicit sales or donations, and is meant to build loyalty, trust, or brand awareness. Email marketing can be done to either cold lists or current customer database. Thanks.

Reply

Email marketing is directly marketing a commercial message to a group of people using email. In its broadest sense, every email sent to a potential or current customer could be considered email marketing. Thanks.

Reply
10/12/2012 15:14

I even told my friends to take a look at your blog and in fact your blog is already bookmarked on my computer. Hope to see more of this.

Reply
24/03/2013 15:50

Thanks for posting this informative article. I haven’t any word to appreciate this post.

Reply

The greatest advantages in discussing fact is that you never need to keep in mind what you said earlier…!

Reply
24/04/2013 08:10

You post a fantastic post. it is very informatics your writing style is amazing and its increase my knowledge and I share this post to with my friend on Facebook and twitter

Reply
10/06/2013 12:16

I have found this article very exciting. Do you have any others on this topic? I am also sending it to my friend to enjoy your writing style.

Reply
29/04/2013 22:08


Nice post. I have been searching for articles about valves and actuators and your post really helps. Thanks a lot for posting this.

Reply
30/04/2013 10:35

You should fulfill the requirements for getting the approval. After that, then you can moving as you want.

Reply

I'm sure it was a fabulous event full of happy people and stunning moments inspired by high quality music and with a great atmosphere to exchange ideas.

Reply
16/07/2013 15:24

Telkens werd het nut bewezen, maar er weinig of geen kennis van het menselijk gedrag.

Reply

Many email newsletter software vendors offer transactional email support, which gives companies the ability to include promotional messages within the body of transactional emails. Thank you.

Reply
13/06/2013 18:54

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.

Reply
13/11/2013 06:32

Een goed opgestelde HTML 5 ondersteunende email brengt de hele belevenis recht in je mailbox.

Reply

I truly appreciate this post.The design of the home is very beautiful. I am very lucky to be able to come to see your weblog.Keep up the good work.

Reply

The greatest advantages in discussing fact is that you never need to keep in mind what you said earlier…!

Reply
07/08/2013 14:19

Now i am rather satisfied That we found thisn'te, that it was personal in this plus it shirts individual was basically amazing with an increase of such a several other disposition. For my situation, the writer are at a large reach but additionally We are completely happy your that he or she tells for everybody most of these stories, most of these objectives owned merely the largest blokes of your 100 years, a total as a consequence of him!

Reply
10/08/2013 10:06

email marketing is one of the great marketing while we connected with each other people get specific achievements.

Reply
13/08/2013 11:44

Een ieder van ons heeft een eigen leefpatroon dat zich dan ook vertaald in zijn email gedrag. Waar de ene persoon zeer actief is in zijn mailbox in de ochtend, is een andere dat eerder op de middag of de avond.

Reply
22/08/2013 05:21

Think Outside the Office For over 30 years, Aseptico has been the world leader in the manufacture of portable dental equipment. Since we released the ...123

Reply
23/08/2013 21:38

I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog.

Reply

i do sometime email marketing cause of highly get achievements and one of the basic way of marketing

Reply
11/09/2013 13:23

De consument wordt steeds meer mobiel en overal bereikbaar. Smartphones maken sector uit wagon het dagelijkse leven en ook email moet zich hier op gaan afstellen.

Reply
17/09/2013 14:06

Amazing work, sir! I salute to your AWESOMENESS in this post! You've really defined this post very well! Thanks for this!

Reply
23/09/2013 17:39

Mobile email clients zijn alweer een nieuwe uitdaging. Niet alleen bestaan er meerdere technologieën om rekening mee te houden, ook de lees ervaring is

Reply

Deze nieuwe wending opent een zee van mogelijkheden voor de doorwinterde email markerteer. Denk aan in-mail video, maar ook directe formulier integratie en

Reply
28/09/2013 15:24

We hebben snowy- en ostracizes gekend, semantische spamfilters, sender tabs en authentificatie technieken. Telkens werd het hazel bewezen, maar er weinig of geen kennis truck het menselijk gedrag. Hier komt al vlug verandering in.

Reply
02/10/2013 11:46

Awesome. just awesome...I haven't any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post he is a great human..thanks for shared this with us. I found this informative and interesting blog.

Reply
02/10/2013 11:48

You leave so useful information, I'm sure i am very happy to make a high comment here.

Reply
03/10/2013 13:16

Denk aan in-send video, maar ook directe formulier integratie en interactieve video gaming rechtstreeks inside je inbox. De voornaamste uitdaging is usually hoe most of us met deze nieuwe mogelijkheden zullen omgaan.

Reply

You leave so useful information, I'm sure i am very happy to make a high comment here.

Reply

These kind of post are always inspiring and I prefer to read quality content so I happy to find many good point here in the post, writing is simply great, thank you for the post.

Reply
07/10/2013 11:28

De relatie tussen bedrijven en consumenten in hun email verkeer wordt dus cruciaal voor het verder welslagen van onze email marketing campagnes. Email marketeer zullen zich verder moeten focussen om relevantie, maar ook frequentie, timing en het targetten van de juiste device in het juiste email formaat.

Reply
08/10/2013 07:37

I just like the valuable information about How to Get a Girlfriend fast. I will bookmark your How to Get a Girlfriend weblog and check again right here frequently. I am relatively sure; I will be informing many new stuff proper right here! Best of luck for that.

Reply

Het afleveren van de email op het juiste moment is al lang een bekende factor in het welslagen van de email communicatie.

Reply

Hello there, simply become aware of your How To Get Your Ex Boyfriend Back blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for Brussels. I will appreciate for those who continue this in future about How To Get Ex Boyfriend Back Fast article. Many folks will be benefited out of your writing. Cheers!

Reply
10/10/2013 11:26

Waar de ene persoon zeer actief is in zijn mailbox in de ochtend, is een andere dat eerder op de middag of de avond. Het afleveren van de email op het juiste moment is al lang een bekende factor in het welslagen van de email communicatie. NICE

Reply
14/10/2013 13:10

This was a great distribute bluehost review site. In considered, I might want to spot in forming along these lines moreover utilizing time and true exertion to improve of bluehost coupon, superb article. Nonetheless, I hesitate a ton and no recommends evidently get one thing did.

Reply

I essentially might simultaneously give you an opportunity to understand that you have made a top of the line and phenomenal article about fatcow discount code that I authentically had an incredible time investigating. I am set to appeal by how well you laid out your material and indicated your perspectives about fatcow coupon. Thank you.

Reply
18/10/2013 08:36

This is a very good and informative post. This post has helped a lot of people out there. But I am the only one who'll appreciate it. Thanks!

Reply
18/10/2013 12:30

Welcome there came to be keen to your bluehost coupon codes compose through Google, and discovered that it is suitable about bluehost coupon codes. I am set to watch out for Brussels. I will be thankful when you go soon after this in future.

Reply
21/10/2013 09:20

Good day, recently needed to let you know about justhost coupon, I got a charge out of this blog entry. It was amusing whiling perusing about justhost coupon code. Continue posting!

Reply

This film post is truly incredible while I discovered fatcow discount code site, the clamor quality and the picture nature of this tape fatcow coupon post is astounding.

Reply

Hey all, here each individual is imparting these sorts of mastery about Bluehost Coupon Code, so it is superb to read this site, and I used to head off to see this Bluehost Coupon Code write day by day.

Reply
23/10/2013 12:07

Het afleveren van de email op het juiste moment is al lang een bekende factor in het welslagen van de email communicatie.

Reply

i like this post its a useful post and this is most beautiful place of me i love this place and thank for gave me information about this place.

Reply
02/01/2014 11:13

always success for this email marketing system

i know that system
but your very interesting to explain
than you for information

Reply
16/04/2014 09:28

nice article for email marketing
Thank you useful post

Reply
06/07/2014 10:49

clash of clans the great tool useful post thanks

Reply
22/07/2014 09:51

Great post, thx for sharing...

ReplyLeave a Reply